Ikoner, Izy – kontorbyggets digitale front

Ikonsett til Izy’ app.