WALL–IT

På naturlig vis

Bistod WALL–IT i sin oppstartsfase med workshops og navneprosess, samt å lage en enkel logo som skulle kunne freses inn i flere av deres produkter. WALL–IT tilbyr naturlige, miljøvennlige og bærekraftige løsninger for vegger og himling. Kunden ønsket å etablere nytenkende interiørprodukter, som gir et livlig alternativ til nakne gipsvegger, maling, panel og keramiske fliser.