SJY Seaweed

TANG & TARE

Basert på Kvarøya utenfor Helgelandskysten skal SJY Seaweed drive sin virksomhet. Navnet SJY kommer fra sjø
og er valgt fordi det er det historiske grunnlaget for velstanden i Norge og spesielt Nord-Norge.