NæringsEiendom

Estate Media

NæringsEiendom er et magasin som fokuserer på artikler om kontorprosjekter og portrettintervjuer av nøkkelpersoner. Det tar for seg trender innen moderne arbeidsliv, interiør og hvordan holde på gode arbeidstakere.

Magasinet gis ut fem ganger i året med 7.500 opplag pr. utgave og 20.000 lesere. Det ligger i resepsjoner og pauseområder i flere av de største kontorene i Oslo-området, Bergen og Stavanger. Magasinet uttegnes på under en uke, og har artikler som løftes fram og tilføres en egenart basert på hovedsakens unike kvalitet. Bladets feature-artikler og forsider designes med fokus på høyt redaksjonelt nivå, høy kvalitet på art direction og nøye utvalgte, gode bilder.

Arbeid:

  • • Art directon
  • • Layout
  • • Fotografkontakt
  • • Trykkerikontakt