Medievikar AS

REKRUTTERING OG BEMANNING

Medievikar er et rekrutterings- og bemanningsselskap som spesialiserer
seg på medie-, kommunikasjons-og reklamebransjen i Oslo og omegn.