Kaplah [ka’plah]

1. Klingon for suksess, også brukt for å uttrykke “Eureka”.

2. Arrangement i Oslo for deg over 18 år, med fokus på science fiction, fantasy, Japan og spillkultur.

 

Plakatarbeid gjort for nerdearrangementet Kaplah i 2013.
Plakatene ble hengt opp i Oslo og omegn for reklame.