Brosjyre for Foss VGS.

INFORMASJONSBROSJYRE

Små informasjonsbrosjyre sendt til over 5000 10. klassinger med informasjon om Foss videregående skole.